n

n

dijous, 24 de novembre del 2016

BIBLIOTECA ESCOLAR

NORMATIVA GENERAL
·         En entrar cal registrar-se al full d’ocupació de biblioteca i/o ordinadors.
·         Per a qualsevol consulta, cal adreçar-se a la responsable de la biblioteca.
·         A la biblioteca s’hi ve a llegir, estudiar, fer deures, cercar informació en els materials de consulta i demanar documents en préstec.
·         Després de consultar els llibres s’han de deixar dins la safata corresponent.

NORMATIVA DE PRÉSTEC
·        Les obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, atles i anuaris) estan exclosos de préstec.
·        Es poden agafar en préstec llibres i revistes per un període màxim de quinze dies.
·        Els CDs i DVDs es poden agafar en préstec per una setmana.
·        En cas que es vulgui prorrogar el préstec, es permetrà fer-ho per a dues setmanes més, i en el cas dels llibres, es permet fer fins a 2 pròrrogues.
·        És imprescindible portar el llibre (o material) per demanar pròrroga.
·        El nombre màxim de documents que es poden tenir en préstec és de dos.

NORMATIVA D’ÚS DEL SERVEI D’INTERNET
·         El temps de connexió serà de 25 minuts.
·         Té prioritat per utilitzar els ordinadors qui necessiti fer recerca o treballs.
·        Si queden ordinadors lliures es poden fer servir per altres usos: correu, Youtube, jocs educatius (mai bèl·lics), amb auriculars.

NORMATIVA DE COMPORTAMENT A LA BIBLIOTECA
·         S’ha de fer silenci o parlar en veu baixa.
·         S’ha de cuidar tot el material de la biblioteca perquè és de tots.
·         No es pot ni beure ni menjar.
·         Es pot utilitzar el mòbil amb auriculars.
·         Cal deixar la distribució de taules i cadires tal com s’han trobat.

SANCIONS
·         Infringir la normativa de comportament i ús=dies sense poder venir a la biblioteca= fulls d’incidència
·         No es poden usar els ordinadors de la biblioteca si us han posat incidència les hores anteriors al pati o us han castigat amb aquesta sanció.
·          Si un alumne fa malbé un llibre, quedarà exclòs de la biblioteca.
·        Si un alumne no torna el llibre el dia indicat, se’l sancionarà: durant un mes no podrà endur-se llibres ni altres materials objecte de préstec.
·         Si un alumne perd un material, haurà de pagar-ne l’import.